Перспективні проекти для спільної реалізації / Система духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля доктора А.І. Потопальського

ТЕРМІНОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ!

ДЛЯ УСІХ НАС, ЛІКАРІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ОПІКОВИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ, ДАЛЕКОМУ І БЛИЗЬКОМУ ЗАРУБІЖЖІ!

РОЗШИРЕННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІЗАТІЗОНУ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ОПІКАХ. З доповіді заст.дир. ІМБГ НАНУ, д.б.н., проф. Л.Л.Лукаш на заході НФДУ «Наукова SuperNova» 20.12.21.

Групою вчених під керівництвом заступника директора Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, доктора біологічних наук, професора Любові Леонідівні Лукаш на спеціальному засіданні Національного фонду досліджень України «Наукова SuperNova» 20 грудня 2021р. повідомлено про унікальну розробку методу, аналогів якого у світі немає, успішної боротьби з важкими опіками, завдяки виконаній конкурсній грантовій темі 2020-2021рр. «Дослідження терапевтичної ефективності і безпечності нових еквівалентів дерми (препарат ізатізон та цитокін ЕМАP II) для лікування травматичних уражень шкіри.». Метод, розроблений наковцями, доступний для широкого використання прискореного вилікування ран у хворих з важкими опіками.

Дослідниками вперше застосовано на основі попередніх авторських розробок безклітинний субстрат (патент №127876, 27.08.2018, патент №112584, 26.09.2016, автори Л.Л. Лукаш і колеги). За новим призначенням використана розробка відомого вченого, члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора О.І. Корнелюка – цитокін ЕМАP II (патент №64374, 10.11.2011, патент №33215, 10.06.2008, патент №141271, 25.03.2020, патент №123182, 24.02.2021.). Встановлена нова сфера застосування відомого противірусного, протипухлинного та імуномоделюючого препарату ІЗАТІЗОНУ (патент № 1786, 29.10.93р., автори А.І. Потопальський, Л.В. Лозюк).

Ця розробка отримала високу оцінку спеціалістів і викликала значний інтерес в Україні і у зарубіжжі. З’явились реальні можливості для зацікавлення спонсорів і благодійників для її прискореної реалізації.

Збережемо вітчизняну перспективну розробку для оздоровлення нації і усіх землян!

Група інформації ІОВНУ,

24.12.2021р.

РОЗШИРЕННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІЗАТІЗОНУ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ОПІКАХ

Повний запис заходу в НФДУ “Наукова SuperNova” від 20.12.21р.