Рослинництво

Iнтенсивна технологія прискореного отримання нових сортів винограду, стійких до агробактеріального раку
➡️Технологiя прискореного отримання нових сортiв винограду включає в себе:
✔️оригiнальнi методи дiагностики i вiдбору стiйких до пухлин рослин;
✔️безвекторну передачу спадкових властивостей за допомогою препаратiв нуклеїнових кислот;
✔️прискорене розмноження регенерантiв, сiянцiв;
✔️окорiнення черенкiв;
✔️вилiковування вiд агробактерiального раку найбiльш цiнних елiтних рослин – джерело насiння i посадкового матерiалу.
Окремi компоненти технологiї розробленi, вивченi i випробуванi в виробництвi колективом авторiв (Авiзба В.М., Борисенко В.В., Голодрига П.Я., Зленко В.А., Леманова Н.Б., Потопальський А.I., Ткачук З.Ю.) в Iнститутi молекулярної бiологiї i генетики Нацiональної Академiї Наук України (Київ), Науково-дослiдному iнститутi виноградорства i виноробства “Магарач” (Ялта), Молдавському НВО “Вiєрул”, Iнститутi оздоровлення i вiдродження народiв України (Київ), тепличному комплексi Степового опорного пункту НДI “Магарач” (Вiльно-1, Крим). Ряд фрагментiв технологiї вже захищенi п’ятьма авторськими свiдоцтвами колишнього СРСР, декiлька розробок патентуються.
Завдяки багаторiчному використанню технологiї вдається отримати високопродуктивнi i стiйкi до агробактерiального раку сорти винограду. Успiшно вирощується стiйкий до раку посадковий матерiал таких вiдомих сортiв, як Київський ранiй, Шасла бiла, Первенець Магарача, Спартанець, Каберне, Тербашi, Молдова, Декабрський, Кутузовський, Негру-де Яловень та iн.
➡️Навiть одноразова обробка тiльки одним з 5-ти перспективних препаратiв повнiстю виключає розвиток пухлини на привитих рослинах сортiв Кишмиш, Молдавський, Негру-де Яловень, Молдова, Декабрський, Кутузовський.
Використання технологiї найбiльш ефективно в умовах жаркого клi- мату.
Економiчний ефект вiд її використання значно перевищує сучаснi методи в виноградорствi, садiвництвi, овочiвництвi.
Окремi фрагменти технологiї вiдмiченi срiбними медалями ВДНГ колишнього СРСР та УРСР, а також грамотою на Всесвiтнiй виставцi молодих винахiдникiв в м. Пловдив (Болгарiя, 1985 р) і надруковані в монографії А.І.Потопальського і З.Ю.Ткачука “Пухлини і нарости у рослин” Київ, Видавництво “Вища школа”, 1985.
http://potopalsky.kiev.ua/ua/tech1.html
✅ Наша адреса: м.Київ, вул. Заболотного 150,
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.
к. 206 (другий поверх) з 9 до 15-45, пн-пт.
✅Сайт: http://potopalsky.kiev.ua
✅Телефони: (044) 526-96-21, 067-996-02-04
✅E-mail: labmsbar@gmail.com, potopalsky@imbg.org.ua

👉Технологія інтенсифікації вирощування грибів (шампіньонів, глив та ін.) із застосуванням Дивостиму:
✔️ Використання Дивостиму збільшує оборотність приміщень для вирощування грибів на 2 грибних цикли в рік і збільшує виробництво грибів при масовому виробництві на 25-30%.
✔️ Застосування Дивостиму у грибних субстратах значно підвищує ефект пружності грибів, що відчутно впливає на їхнє збереження і транспортування.
➡️Технологія передбачає використання препарату Дивостим:
http://potopalsky.kiev.ua/ua/divostim.html#4
✅ Наша адреса: м.Київ, вул. Заболотного 150,
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.
к. 206 (другий поверх) з 9 до 15-45, пн-пт.
✅Сайт: http://potopalsky.kiev.ua/
✅Телефони: (044) 526-96-21, 067-996-02-04
✅E-mail: labmsbar@gmail.com, potopalsky@imbg.org.ua

👉Технологія прикореного укорінення зелених і здерев’янілих пагонів шляхом замочування в розчині Дивостиму
✅Ефективність Дивостиму значно вища існуючих засобів: калій- гетероауксин, індол-оцтова кислота та ін.
В розчинi Дивостиму на звичайнiй водi (1 г на 1-5 л) при кiмнатнiй температурi замочити пагони рослин. Експозицiя для зелених пагонiв 4-6 годин, а для здерев’янiлих 12-20 годин.
✔️При застосуваннi Дивостиму у квітникарстві скорочується час утворення бутонів, збільшується кількість і величина квітів, активується їх розмноження.
✔️В овочiвництвi урожайнiсть збiльшується на 20-50%, скорочується дозрiвання плодiв на 10-15 днiв. Аналогiчнi результати одержанi при вирощуваннi зернових, картоплi, льону, соняшника, цукрового буряка, хмелю.
➡️http://potopalsky.kiev.ua/ua/divostim.html#3
✅ Наша адреса: м.Київ, вул. Заболотного 150,
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.
к. 206 (другий поверх) з 9 до 15-45, пн-пт.
✅Сайт: http://potopalsky.kiev.ua/
✅Телефони: (044) 526-96-21, 067-996-02-04
✅E-mail: labmsbar@gmail.com, potopalsky@imbg.org.ua

👉Технологія підвищення продуктивності і урожайності рослин на 20-50%
➡️Технологiя передбачає:
1. Обробку Дивостимом насiння перед посiвом
✔️сухим порошком шляхом ретельного перемiшування насiння пiсля всiх процедур, передбачених iснуючими технологiями (10 г Дивостиму на 100 кг насiння);
✔️розчином препарату шляхом замочування на нiч (10-12 годин) перед посiвом (10 г Дивостиму на 50-100 лiтрiв води на 100 кг насiння).
2. Можливе пiдживлення рослин Дивостимом у виглядi розчину (10 г Дивостиму на 100 л води на 1 га площi) пiсля висаджування розсади або появи сходiв при посiвi у вiдкритий грунт.
Пiдвищення продуктивностi рослин забезпечується молекулярною регуляцiєю Дивостимом адаптивних можливостей рослин:
✔️пiдвищена стiйкiсть до захворювань, засолення i збiднення азотом грунту, перепадiв температур i вологи;
✔️iнтенсифiкацiя синтезу хлорофiлу i фiтогормонiв; ✔️інтенсивніший розвиток кореневої системи.
http://potopalsky.kiev.ua/ua/divostim.html#2
✅ Наша адреса: м.Київ, вул. Заболотного 150,
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.
к. 206 (другий поверх) з 9 до 15-45, пн-пт.
✅Сайт: http://potopalsky.kiev.ua/
✅Телефони: (044) 526-96-21, 067-996-02-04
✅E-mail: labmsbar@gmail.com, potopalsky@imbg.org.ua