Труднощі і перспективи

Лист хірурга-онколога/Letter of the surgeon-oncologist

Шановним співробітникам телепрограми “Я соромлюсь свого тіла” телеканалу СТБ.

Після ознайомлення з матеріалами телепрограми “Я соромлюсь свого тіла” від 15. 11. 20. з участю пацієнта з раком губи в занедбаній стадії захворювання.

Ця проблема є актуальною  в онкології. Перебіг хвороби буває різним, високий рівень захворюваності в молодому віці, смертності та інвалідизації хворих, привертає увагу всіх онкологів світу. 

Всім хворим з занедбаними випадками захворювання на рак губи, порожнини роту, гортані, проводимо комплексне лікування: регіонарна поліхіміотерапія, променева терапія, з наступним оперативним лікуванням з проведенням пластики дефекту м’яких тканин. Занедбаних хворих з III – IV стадією вдалося перевести в ІІ стадію захворювання, в подальшому з можливим оперативним лікуванням.

Отримано патенти:
Спосіб лікування раку губи III-IV стадії № 98116044 від 16.11.1998
Спосіб лікування раку мигдаликів № 200002069 від 21.02.2000

Виступи з докладами з цієї тематики були на конференціях:
м. Вінниця 2015р. м. Полтава 2018 р. м. Харків 2019 р. м. Київ 2020р.

В зв’язку з епідеміологічним станом по коронавірусній інфекції неможливо зв’язатися з прес-центром СТБ. 

При наявності подібних випадків захворювань є  можливість надати консультацію та виконати лікування в повному обсязі в КНП ЖООД м. Житомир вул. Фещенка – Чопівського  24/4

З повагою хірург-онколог Ковальчук В. М.

Наводимо  деякі випадки в фото.


До операції/Before the surgery:

Після операції/After the surgery:

Eng

Dear team of the TV program “I am ashamed of my body” on STB TV channel.

After the TV program “I am ashamed of my body” from 15.11.20. with the participation of a patient with lip cancer in an advanced stage of the disease.

This problem is relevant in oncology. The progress of the disease can be different, the high level of morbidity at a young age, mortality and disability of patients, attracts the attention of all oncologists in the world.

To all patients with neglected cases of cancer of the lips, mouth and larynx we conduct comprehensive treatment: regional chemotherapy, radiation therapy, followed by plastic surgery of the soft tissue defect. The patients with stage III – IV we managed to transfer to stage II of the disease, with subsequent possible surgical treatment.

We received the patents for:
Method for the treatment of lip cancer, stages III-IV, № 98116044 dated 16.11.1998
Method for the treatment of tonsil cancer № 200002069 from 21.02.2000

Presentations with reports on this topic were at conferences:
Vinnytsia 2015, Poltava 2018, Kharkiv 2019, Kyiv 2020.

Due to pandemic of the coronavirus infection, it is impossible to contact the STB press center.

In the described above cases, it is possible to organize a consultation and to perform treatment in full in Utility non-profit enterprise Zhytomyr Regional Oncology Center, Zhytomyr, 24/4 Feshchenko – Chopivsky str.

Sincerely, surgeon-oncologist Kovalchuk V.M.

Here are some cases in the photо.