До 60 ліття з початку створення нового наукового напрямку доктора А.І. Потопальського / Система духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля доктора А.І. Потопальського

До 60-ліття створення амітозину*


*перший препарат нового класу речовин з протипухлинною, противірусною та імунорегулюючою дією


і початку (19.10.1959 р.) формування нового наукового напрямку

духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля та оздоровчої системи доктора А.І. Потопальського

 Рекомендуємо до ознайомлення

Матеріали з обговоренням доповідей трьох міжнародних конференцій, присвячених новому науковому напрямку доктора А.І. Потопальського «Духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля» :

http://potopalsky.kiev.ua

Посилання на сайти, де представлені відгуки на оздоровчу систему доктора А.І. Потопальського:

1. Сайт журналу «Педагогіка толерантності»  з відгуками  пацієнтів:

http://pedtolerant.com/

2. Сайт Koob.ru, де викладена книга А.І. Потопальського «Препараты чистотела в биологии и медицине»:

http://www.koob.ru/potopalsky_a_i/      

3. Сайт Інституту оздоровлення і відродження народів України

http://potopalsky.kiev.ua/ua/comments.php

4. Сторінка ІОВНУ у Фейсбуці:

https://www.facebook.com/anatoly.potopalsky

Звернення до всіх небайдужих та стаття А.І. Потопальського «Про створення принципово нового оздоровчо-освітнього об’єднання «Благодійного Оздоровчого Гурту Успіху Добродійників Амбітного Руху – БОГУ ДАР»», присвячена широкому обговоренню і реалізації нових принципів оздоровлення людини, родини, суспільства, нації, збереження довкілля:

 http://potopalsky.kiev.ua/ua/bogu-dar.html

Інформація про Інститут оздоровлення і відродження народів України, благодійний фонд «Небодарний цілитель» і Громадський рух « Братської Оздоровчої Громади України  Б О Г У – Радiсть»:

http://potopalsky.kiev.ua

Інформація про Центр духовного відродження та оздоровлення людини і довкілля на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України:

http://potopalsky.kiev.ua/ua/centr.html

Фільми про розробки Інституту оздоровлення та відродження народів України

1. Фільм «Чудо-препараты» доктора А.І. Потопальського:                            http://www.youtube.com/watch?v=OHqcJc1ZIn0  – можливість і реальність

2. 35-річчя святкування в Ходаківському дендропарку «Перемога» (з програмою допомоги):

https://www.youtube.com/watch?v=yzXQOaD6knU

www.youtube.com/watch?v=qKiO0L3WivE

3. Юрій Кармазін про Кавбуз : https://www.youtube.com/watch?v=GT5MGnYXmBM

4. Хлопчик-ентузіаст «Дроворуб» пропагує свій досвід використання препарату ізатізону у курей:

https://youtu.be/S4neay39Va8

5. “День Знань” в НУБІП – вересень 2018 , де А.І. Потопальський був нагороджений  Міжнародною  академією наук і вищої освіти (Великобританія) медаллю «Науковий прогрес» 1 ступеня: https://www.youtube.com/watch?v=zEk91upwcJA

6. 40 років дендропарку Перемога:

https://youtu.be/Ig4oEhGQch4,

https://youtu.be/oa9WXmjaATw

 • Потопальский А.И., Пет­личная Л.И, Ивасивка С.В.  “Модификация алкалоида берберина”  -Киев: “Наукова думка”, 1980. -109с.
 • Потопальський А.I.,.Ткачук З.Ю “Пухлини i нарости у рослин” -Ки­їв: Вища школа, 1985. -185с.
 • Потопаль­ский А.И., Петличная Л.И., Ивасивка С.В. “Барбарис и его препараты в биологии и медицине” –Киев: “Наукова думка”, 1989. -287с.
 • Потопальский А.И, Лозюк Л.В., Миролюбова А.Н., Бессара­бов  Б.Ф. “Противовирусный, противоопухолевый и антилейкозный препарат изатизон”  -Киев: “Наукова думка”, 1991. -191с.
 • Потопальский А.И.  “Препараты чистотела в биологии и медицине”  –Киев: “Наукова думка”, 1992. -200 с.
 • Потопальский А.И., Лозюк Л.В. “Противовирусный, противоопухоле­вый препарат ИЗАТИЗОН” –Львiв: “Наукова думка”, 1995. -90с.
 • Гайдуков В.А.,  Гиндич О.В.,  Мотовилiна  Т.С.,  Потопальський А.I., Шкварковський I.В. “Вилiкуйся сам”. –Чернiвцi: Видавництво “Прут”, 1998. -76 с.
 • Потопальський А.I., Юркевич Л.Н., Воробйова I.I. “Ходить кав­буз по городу” –Київ: ДВПП Мiннауки України, 1999. -42с.
 • Потопальський А.І,, Юркевич Л.Н., Воробйова І.І. Кавбуз – найбільша у світі цілюща ягода –Вінниця, “Нова книга”, 2004. -80с.
 • Лозюк Л.В., Потопальский А.И., Лозюк Р.М. Медикаментозная  терапия и профилактика вирусных заболеваний. -Львов: Издательство “Норма”, 2003. –208с.
 • Потопальський А.І., Юркевич Л.Н. Третьому тисячоліттю – нові рослини для здоров’я, добробуту, краси і довголіття. –Київ: «Колобіг», 2005. -168с.
 • В.А. Кацан, А.І. Потопальський “Особливості дії препаратів екзогенних ДНК при отриманні нових форм тютюну” – Київ, Видавництво “Колобіг” -2007. -176с.
 • Л.А. Заїка, О.І. Болсунова, А.І. Потопальський «Противірусні, протипухлинні та імуномодулюючі властивості лікувального препарату ІЗАТІЗОН» -К.:  Колобіг – 2010. – 212 с.
 • A. Potopalsky, O. Bolsunova, L. Zaika New methods for molecular genetic recovery of humans and environment –Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. -123 р.
 • Колективна монографія (Збірник рецензованих матеріалів), опублікований за результатами ІІ-го міжнародного науково-практичного форуму «Основи духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля», Лондон, 3 – 7 жовтня 2016 р.
 • Колективна монографія  (Збірник рецензованих матеріалів), опублікований за результатами ІІІ-го міжнародного науково-практичного форуму «Основи духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля. Український прорив в світову цивілізацію і науку», Лондон, 25.03 – 03.04 2018 р.
 • А.І. Потопальський, В.Ф. Дрозда, В.А. Кацан, Л.Н. Юркевич, І.І. Воробйова “Кавбуз здоров’яга – скарбниця здоров’я, краси і довголіття” –К: -2019

Основні авторські свідоцтва і патенти

 1. А.с. № 368254 Способ получения тиофосфамидных производных алка­лоидов чистотела большого. / Туркевич Н.М., Потопальский А.И., Олийовская М.С., Пашкевич Ю.М., Новицкий В.М.. -26.11.1973. Бюл. N 9 (заявка 16.06.1969)
 2. Pat. 2028330 BRD (ФРН) Turkevich N.M., Potopalsky A.I., Olievskaja M.S. –  (SU)  –  Verfaren zu deren Herrstellung and Anwendung.- Publ. 27.05.71. (Производные амида тиофосфорной кислоты и алкалоидов изохинолинового ряда. Способ их получения и применения)
 3. Pat. 1304064  Great  Britain  Lvovsky  Gas.  inst.  (SU)  – Foreign Applic 16.6.69. – Publ. 23.05.73. (Тиофосфамидные произ­водные  изохинолиновых алкалоидов, метод их приготовления и при­менения)
 4. Pat.  2052072  France   Turkevich  N.M.,   Potopalsky   A.I., Olievskaja M.S., / Lvovsky Gas. inst. (SU) – Publ. 16.07.73. (Тиофосфамидные производные алкалоидов ряда изохинолина, их способ приготовления и применения)
 5. Pat.  3865830 USA Turkevich N.M.,  Olievskaja M.S., Pashkevich J.M., Potopalsky A.I.  et al.  (SU). Thiophosphamide derivatives of isoquinoline alkaloids, method of producing and application thereof – Publ. 11.02.75. (Тиофосфамидные производные изохинолиновых алкалоидов, метод их изготовления и применения).
 6. Патент України № 1786 /  Потопальський А.І., Лозюк Л.В. Противiрусний препарат iзатизон -29.10.93 (25.10.95. Бюл. №3)
 7. Деклараційний патент на винахід 51566 / Сусак Я.М., Осинський С.П., Потопальський А.І., Потопальська Ю.А. Спосіб лікування раку підшлункової залози –15.11.2002 Бюл. № 11
 8. Деклараційний патент на корисну модель 15873 / Швачко Л.П, Потопальський А.І., Бух І.І., Степаненко А.П., Процик В.С., Кикоть В.О., Гульчій М.В. Спосіб ранньої діагностики злоякісних пухлин -17.07.2006 Бюл. № 7
 9. Патент України на корисну модель № 38265 Спосіб підвищення продуктивності та стійкості рослин до хвороб / Потопальський А.І., Кацан В.А., Юркевич Л.Н., Лозюк Л.В. -25.12.2008 –Бюл.№ 24
 10. Патент України на корисну модель № 55573 «Амітозиноберамід як інгібітор реплікації вірусу герпесу» / А.І. Потопальський, С.Т. Рибалко, О.О. Фільченков, М.П. Завелевич – 10.12.2010 -Бюл. №23
 11. А.с. на сорт рослин № 406 Жито озиме Древлянське      / Потопальський А.І., Юркевич Л.Н., Литовченко М.П. – заявка № 248808 від 12 серпня 1993 р. Зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 1997 р.
 12. А.с. на сорт рослин №051 Гарбуз кормовий Кавбуз Здоров’яга. / Потопальський А.І. – заявка № 99102002 (Свідоцтво про Державну реєстрацію № 05119 -12.02.2003)
 13. А.с. на сорт рослин № 0752 Ехінацея пурпурова Поліська красуня / Потопальський А.І., Юркевич Л.Н. (Свідоцтво про Державну реєстрацію № 07012 -11.01.2007)                              
 14. А.с. на сорт рослин № 08138 Помідор Український / Потопальський А.І., Юркевич Л.Н. (Свідоцтво про Державну реєстрацію № 08077 -23.01.2008)