Труднощі і перспективи

Ізатізон, амітозин і амітозиноберамід в державних програмах

“Контрацептив для ракової клітини – Останні та актуальні новини України та світу, новини дня онлайн – Україна Молода”: https://www.umoloda.kiev.ua/number/1012/218/36601/

“Ноу-хау лікаря Потопальського – Amp”: https://zn.ua/ukr/amp/HEALTH/nou-hau_likarya_potopalskogo.html

“IЗАТIЗОН ЯК IНГIБIТОР ФIТОВIРУСНИХ IНФЕКЦIЙ | Харіна | Мікробіологія і біотехнологія”: http://mbt.onu.edu.ua/article/view/103584

“Імуномодулюючі властивості противірусного препарату ізатізон”: http://www.disslib.org/imunomoduljujuchi-vlastyvosti-protyvirusnohot-preparatu-izatizon.html

“Журнал ТПП України “Діловий Вісник” № 03(214) 2012″: http://old.ucci.org.ua/synopsis/dv/2012/dv1203181.ua.html

“Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011-2015 роки | Кабінет Міністрів України”: https://www.kmu.gov.ua/npas/244385122

Эксперементальная и клиническая фармакология: http://www.rusnauka.com/27_NII_2013/Medecine/6_146656.doc.htm

“Інститут молекулярної біології і генетики Інститут | Енциклопедія Сучасної України”: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=69313

“Постанова КМ, Програма №725 от 22.06.2011, Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011 – 2015 роки”: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP110725.html (п. 7 табл. – Ізатізон і амитозино-берамід)

“IЗАТIЗОН ЯК IНГIБIТОР ФIТОВIРУСНИХ IНФЕКЦIЙ | Харіна | Мікробіологія і біотехнологія”: http://mbt.onu.edu.ua/article/view/103584/98646