Чи знаєте ви?!!!

Клятва лікаря України

Затверджено
Указом Президента України
від 15 червня 1992 р. № 349

Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість
обов’язків, що покладаються на мене, в присутності моїх
учителів і колег урочисто клянусь:

усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і
поліпшення здоров’я людини, лікуванню і запобіганню
захворюванням, подавати медичну
допомогу всім, хто її потребує;

незмінно керуватися у своїх діях і
помислах принципами загальнолюдської моралі,
бути безкорисливим і чуйним до хворих,
визнавати свої помилки,
гідно продовжувати благо родні традиції світової медицини;

зберігати лікарську таємницю,
не використовувати її на шкоду людині;

додержувати правил професійної етики,
не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому;

постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння,
у разі необхідності звертатися за допомогою до колег
і самому ніколи їм у цьому не відмовляти,
бути справедливим до колег;

власним прикладом сприяти
вихованню фізично і морально здорового покоління,
утверджувати високі ідеали милосердя,
любові, злагоди і взаємоповаги між людьми.

Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя.