Незалежний психолого-педагогічний журнал «Педагогіка толерантності» видається на суто громадських засадах з 1997 року. 16 листопада 2012 р. він відзначив своє 15-річчя.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Берсенєв В.А., директор Інституту болю, Заслужений лікар України

Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання, академік  НАПН України, докт. психол. наук, проф.

Головатий М.Ф., перший віце-президент-ректор  Міжрегіональної академії управління персоналом, академік, докт. політ. наук, проф.

Голуб В.В., Радник Глави Адміністрації Президента України, член-кор. НАПН України, канд. техн. наук, проф.

Дригус І.П., Заслужений працівник освіти України

Зайчук В.О., керівник апарату Верховної Ради України, академік НАПН України

Зязюн І.А., директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, академік НАПН України, докт. філос. наук, проф.

Коробейніков А.А., член Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, докт. філос. наук

Кремень В.Г., президент НАПН України, академік, докт. філос. наук, проф.

Масик К.І., Надзвичайний і Повноважний посол України, Заслужений шахтар України

Моляко В.О., завідуючий лабораторією Інституту психології, академік НАПН України, докт. психол. наук, проф.

Ненько І.Я., Головний редактор журналу «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», канд. філол. наук

Ніколаєнко С.М., Голова Громадської Ради освітян і науковців України, академік Російської Академії освіти, докт. пед. наук, проф.

Положевець П.Г., головний редактор «Учительской газеты»

Потопальський А.І., зав. лабораторії Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, канд. мед. наук, проф., Заслужений винахідник України

Рибачук М.Ф., керівник Центру проблем Церкви і етноконфесійних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, академік, докт. філос. наук, проф.

Рябов В.В., ректор Московського міського педуніверситету, академік, докт. істор. наук, проф..

Таланчук П.М., президент Академії інженерних наук України, президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», академік, докт. техн. наук, проф.

Титов В.М. завідуючий кафедрою Національного аграрного університету, президент Української асоціації професійних психологів, канд. психол. наук, доцент

Шадріков В.Д., академік РАО, докт. пед. наук, проф.

Шаталов В.Ф., Народний Учитель

 

ГРОМАДСЬКА РАДА

Давиденко В.І., коментатор радіопрограм «Голос Києва», Заслужений журналіст України, член НСПУ, поетеса

Жалдак О.Д., голова Черкаської обласної профспілки працівників освіти і науки, Заслужений працівник освіти України

Ковальський Ю.В., головний редактор журналу «Радуга»

Мельник Л.Ф., директор Київського Будинку вчителя, Заслужений працівник культури України

Петрович В.С., директор київського Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку, Заслужений працівник освіти України

Рогова П.І., директор Державної науково – педагогічної бібліотеки АПН України, Відмінник освіти України

Рудзинська О.М., начальник Відділу освіти Залізничної районної держадміністрації м.Києва, вчитель – методист

Сачков Л.С., Почесний Голова ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, канд. техн. наук, проф.

Суржик Л.М., редактор Відділу освіти, науки і екології газети «Дзеркало тижня»

Яковлева Л.Д., Заслужений працівник освіти України

 

Головний редактор Береговий Ярослав Антонович.

 

За минулі роки видано 62 номери журналу, обсяг кожного – 128 сторінок.

Він підіймає самі болючі, важливі проблеми освіти, суспільного життя, пропагує щирі, доброзичливі, толерантні взаємини між людьми і народами, відстоює правду, справедливість, мораль, гуманізм, честь і гідність дітей і дорослих.

На його сторінках виступають вчені, керівники освіти, педагогічної науки, навчальних закладів, громадські діячі, викладачі, вчителі, батьки, студенти, школярі.

Його сайт в Інтернеті: pedtolerant.сom; електронна пошта: admin@pedtolerant.com, телефон. (093)857-71-32